Finland FIN  
fin  

rss

  • rss
Lehdistötiedotteet - Amway
Suomalaiset ovat maailman kärkeä myönteisessä suhtautumisessa yrittäjyyteen

2015.11.19 - 

Amwayn kansainvälinen yrittäjyysraportti mittaa vuosittain asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Tämän vuoden raportti osoitti, että kansainvälisessä vertailussa suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti yrittäjyyteen. Vaikka suomalaiset pitävät siitä ajatuksesta, että voisivat olla itsensä pomo, epäonnistumisen ja konkurssin pelko estää unelman toteuttamista. Lisäksi suomalaiset kokevat, että Suomen ilmapiiri ei suosi yrittäjiä.

Uudesta Amway Global Entrepreneurship Reportista käy ilmi, että 89 % suomalaisista suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen ja vain 10 % suhtautuu siihen kielteisesti. Tämä on paljon suurempi luku kuin kansainvälinen keskiarvo (75 %) ja eurooppalainen keskiarvo (72 %). Iällä ei tunnu olevan suurta vaikutusta myönteiseen suhtautumiseen yrittäjyyttä kohtaan, koska kaikissa ikäryhmissä osuus oli yli 87 %. Myös molemmat sukupuolet suhtautuvat yrittäjyyteen yhtä myönteisesti (naisista 88 % ja miehistä 89 %).

Alle puolet suomalaisista voisi kuvitella perustavansa oman yrityksen
Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta vain 43 % suomalaisista sanoo voivansa kuvitella perustavansa oman yrityksen, joten Suomen yrittäjäpotentiaali vastaa kansainvälistä 43 prosentin keskiarvoa, mutta on korkeampi kuin eurooppalainen 38 prosentin keskiarvo. Suomalaisista 6 % kertoo olevansa itsensä työllistäjiä. Yrittäjyysvaje on siis 37 %.

Alle 50-vuotiaissa miehissä suurin yrittäjäpotentiaali
Yli 50-vuotiaat tutkimukseen vastanneet osoittivat vähemmän yrittäjäpotentiaalia kuin alle 50-vuotiaat (alle 35-vuotiaat: 51 %, 35–49-vuotiaat: 52 %, yli 50-vuotiaat: 33 %). Suomalaismiehet aloittavat yritystoiminnan todennäköisemmin (47 %) kuin suomalaisnaiset (38 %). Myös koulutuksella tuntuu olevan vaikutusta yrittäjäpotentiaaliin. Yliopistotutkinnon suorittaneissa oli enemmän yrittäjäpotentiaalia (53 %) verrattuna alhaisempaan koulutustaustaan (40 %).

Suomalaiset haluavat toteuttaa itseään
Suomalaisille yrittäjyyden houkuttelevimmat puolet ovat itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus muuttaa omat ideat todeksi (52 %), riippumattomuus työnantajasta ja mahdollisuus olla oman itsensä pomo (36 %) sekä lisätulojen mahdollisuus (22 %).

Mitattavana yrittäjähenkisyys
Amway Global Entrepreneurship Report esittelee ensi kerran Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) -indeksin eli Amwayn yrittäjähenkisyysindeksin. AESI pohjautuu suunnitellun käyttäytymisen teoriaan ja sisältää kolme osatekijää: 1. haluttavuus: kokevatko vastaajat haluavansa perustaa yrityksen, 2. toteutettavuus: kokevatko vastaajat olevansa valmiita perustamaan yrityksen ja 3. sosiaalisen paineen sietokyky: antaisivatko vastaajat sosiaalisen ympäristönsä, kuten perheen ja ystävien, suostutella heidät olemaan perustamatta yritystä.

Suomen AESI-luku on 54. Eurooppalainen keskiarvo on 45 %. AESI-lukuun sisältyvien osatekijöiden analysointi osoittaa, että 57 % suomalaisista haluaisi ryhtyä yrittäjiksi. Vain 43 % on kuitenkin sitä mieltä, että heillä olisi tarvittavia edellytyksiä yrityksen perustamiseen. Lisäksi 62 % on sitä mieltä, että he eivät luopuisi omasta yritysunelmastaan, vaikka perhe ja ystävät vastustaisivat sitä.

Suomalaisilla pelko esteenä
Kahdelle kolmesta suomalaisesta epäonnistumisen pelko on este yrityksen perustamiselle. Epäonnistumisen pelko koostuu eri tekijöistä. Suomalaisten suurimmat pelonaiheet ovat taloudelliset taakat, vakavimmillaan konkurssi (42 %), ja talouskriisin uhka (30 %).

Suomi koetaan yhä vähemmän suotuisana yrittämiselle
Kun suomalaisilta kysyttiin, kuinka yrittäjämyönteinen maa Suomi on, vain joka toinen suomalainen vastasi, että Suomessa on hyvät edellytykset yrittää (50 %). Viime vuosiin verrattuna Suomen yrittäjämyönteisyys on jatkuvassa laskussa. Vuonna 2014 yrittäjämyönteisyys oli 59 %, kun se vuonna 2013 oli 65 %.

Suomalaiset pitävät yrittäjistä
Yleisesti ottaen suomalaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti itse yrittäjiin ja ovat sitä mieltä, että yrittäjiä voidaan kuvailla ennen kaikkea avoimiksi uuden oppimiselle (91 %). Lisäksi maan turvallisuus on heille hyvin tärkeää (79 %), he haluavat nauttia elämästä (79 %), he ottavat mielellään vastuuta ja johtavat ihmisiä (72 %) ja he haluavat auttaa ihmisiä (69 %).

Asiantuntija: yrittäjyysasenteiden ja perustamistoiminnan välillä on Suomessa kuilu
Professori Teemu Kautonen Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta on yrittäjyyden asiantuntija ja hän kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti:

”Amway Global Entrepreneurship Report osoittaa selkeästi, että Suomessa on onnistuttu edistämään myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen, mutta täällä ei ole onnistuttu rohkaisemaan ihmisiä käynnistämään yritystoimintaa. Yksi syy voi olla se, että suomalaista ilmapiiriä ei pidetä kovinkaan myönteisenä yrittäjyydelle (tutkimuksessa mukana olevien maiden joukossa Suomi on tällä mittarilla noin keskitasoa) ja tilanne on heikentynyt kolmen viime vuoden aikana. Lisäksi suomalaiset eivät ole halukkaita riskinottoon ja kavahtavat erityisesti taloudellista riskiä, jos yritys mahdollisesti epäonnistuu. Hyvä sosiaaliturva- ja työttömyysetuusjärjestelmä lisää yrityksen perustamisen vaihtoehtoiskustannusta, mikä voi osittain selittää kuilua yleisten asenteiden ja perustamistoiminnan välillä.”

Lisätietoja:
Mette Henius, Senior Corporate Affairs Manager – Amway Scandinavia
Puhelin: (+45) 4331 3209 tai (+45) 4060 4959
Sähköposti: mette_henius@amway.com

Tietoa Amway Global Entrepreneurship Reportista
Vuoden 2015 tutkimuksen suoritti GFK NUREMBERG, GERMANY, ja siihen osallistui 49 775 ihmistä ikäryhmästä 14–99 vuotta. Tutkimusmaita oli 44:

Alankomaat, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Espanja, Etelä-Afrikka, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Kolumbia, Korea, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Malesia, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Vietnam, Viro ja Yhdysvallat. Etelä-Afrikassa, Intiassa, Kiinassa, Kolumbiassa ja Meksikossa tutkimukseen osallistui vain suurkaupunkialueilla asuvia ihmisiä. Suomesta tutkimukseen osallistui 992 miestä ja naista, jotka olivat iältään 15–79-vuotiaita.

Tietoa Amwaysta
Amway on maailman johtava suoramyyntiyritys, jolla on toimintaa yli 80 maassa maailman ympäri, mukaan lukien 26 Euroopan maata. Amwayn tuotteita jakelee yli 3 miljoonaa Amwayn liikkeenharjoittajaa, joista 500 000 toimii Euroopassa.

Amwayn valikoimaan kuuluu yli 450 kauneudenhoito-, hyvinvointi- ja kodinhoitotuotetta. Kaikki tuotteet kehitetään yrityksen omissa kehitys- ja tutkimuskeskuksissa. Tuotteiden laadun ja turvallisuuden takaavat yli 700 tutkijaa ja puoli miljoonaa tuotetestiä vuodessa. Amway omistaa 1 000 patenttia. Amway tarjoaa kaikille mahdollisuuden aloittaa oma liiketoiminta Amway-tuotteita myymällä. Liikkeenharjoittajat voivat valita tuotteet laajasta valikoimasta ja asettaa itse omat tavoitteensa liiketoiminnalle. Amway tarjoaa täyden tyytyväisyystakuun, joka koskee kaikkia tuotteita.

Jätä kommentti

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia