Finland FIN  
fin  

rss

  • rss
Lehdistötiedotteet -
Yrittäjyyshalukkuus on laskussa suomalaisten 35–49-vuotiaiden keskuudessa

2016.11.28 - 

Tämän vuoden Amway Global Entrepreneurship Reportista (AGER2016) käy ilmi huolestuttavaa kehitystä, sanoo Aalto-yliopiston professori Ewald Kibler. Raportin mukaan suomalaiset suhtautuvat yhä myönteisesti yrittäjyyteen, mutta viime vuoteen verrattuna 9 prosenttia vähemmän 35–49-vuotiaista vastaajista kertoi voivansa kuvitella perustavansa oman yrityksen.

Seitsemäntenä peräkkäisenä vuonna toteutettu Amway Global Entrepreneurship Report kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2016 tutkimus tehtiin 45 maassa ja siihen vastasi yli 50 000 miestä ja naista, jotka ovat iältään 14–99-vuotiaita.

Raportissa Amway mittaa yrittäjyyteen liittyviä osa-alueita erilaisilla parametreillä ja tänä vuonna aiempaa harvemmat 35–49-vuotiaat voisivat kuvitella perustavansa oman yrityksen. 

Professori Ewald Kiblerin mukaan tuore Suomessa tehty tutkimus osoittaa, että yksilöiden yrittäjyyspotentiaali ja yrittäjäksi ryhtymisen todennäköisyys vaihtelevat alueittain ja riippuvat niin kulttuurisista kuin taloudellisistakin olosuhteista. Hän uskoo, että AGER2016-tulokset ovat sidoksissa taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.

”Amwayn havaitsema 35-49-vuotiaiden suomalaisten yrittäjyyspotentiaaliin ja omaan kyvykkyyteen liittyvien uskomusten heikkeneminen voi liittyä taloudellisen kehityksen pysähtymiseen ja yhä useampien yritysten alasajoon eri puolilla Suomea”, hän sanoo.

Myönteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan
On kuitenkin myönteistä, että suomalaisista vastaajista yhä yrittäjyyteen myönteisesti suhtautuvia on 87 prosenttia, mikä ylittää selvästi maailmanlaajuisen keskiarvon, joka on 77 prosenttia. Ero on kuitenkin useita prosenttiyksikköjä verrattuna muihin Pohjoismaihin: Norja (96), Tanska (94) ja Ruotsi (93).

35–49-vuotiaiden ikäryhmässä oli havaittavissa pieni, 2 prosentin kasvu myönteisessä asenteessa ja Ewald Kibler sanoo tutkimuksen tukevan sitä, että tämä ikäryhmä on yleisesti ottaen aktiivisin yrittäjäryhmä.

Yli 50-vuotiaat luottavat itseensä

Raportin tilannut, maailman suurimpiin suoramyyntiyrityksiin kuuluva Amway

pitää Suomea vahvimpana markkina-alueenaan Pohjoismaissa. Yrityksen itsenäisistä liikkeenharjoittajista valtaosa on yli 40-vuotiaita naisia.

”AGER-raportti osoittaa, että 44 prosenttia yli 50-vuotiaista luottaa omiin kykyihinsä liiketoiminnan perustamisessa. Meidän liikkeenharjoittajamme ovat itsensätyöllistäjiä, joten Amwaylle on kiinnostavaa selvittää, mikä tämän ikäryhmän saa ryhtymään toimeen, sanoo Mette B. Henius, Amway Scandinavian Sales Manager.

Myös Ewald Kibler peräänkuuluttaa poliittista tukea tälle ikäryhmälle:

”Amwayn havainnot tuovat esiin ilmiön, joka ansaitsee huomiota myös suomalaisilta päätöksentekijöiltä, mikäli tavoitteena on tukea työuransa loppuvaiheessa olevien henkilöiden itsensätyöllistämistä väestön ikääntymiseen liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden kohtaamisessa”, hän sanoo.

Sosiaaliturva Pohjoismaissa
AGER-raportin mukaan suomalaisten halu ryhtyä yrittäjiksi on selvästi korkeampi (55 %) kuin suomalaisten kokemus siitä, että se olisi heille mahdollista (42 %). Vastausten tarkempi tutkiminen osoittaa, että mitä korkeampi koulutusaste vastaajilla oli, sitä korkeampi oli heidän yrittäjyyspotentiaalinsa.

Ewald Kiblerin mukaan suomalaiset eivät kuitenkaan ole halukkaita riskinottoon ja kavahtavat erityisesti liiketoiminnan mahdolliseen epäonnistumiseen liittyvää taloudellista riskiä. Tanskan ja Norjan yhteistyöprofessorien tapaan hän korostaa myös Pohjoismaista sosiaaliturvaa sen selittäjänä, miksi pohjoismaalaisten asenteissa keskimäärin ja yksilöiden omaa urapolkua koskevissa yrittäjyysasenteissa on niin selvä ero.

”Aiempien vuosien AGER-kokemuksen perusteella tiedämme, että yrittäjyydessä epäonnistumiseen liittyvät taloudelliset riskit estävät monia siirtymästä itsensätyöllistäjiksi. Suoramyynnissä yrittäjäksi voi ryhtyä ilman suuria aloituskustannuksia tai ilman suurta riskiä, mutta tätä ei kovin laajalti tiedosteta Pohjoismaissa”, sanoo Mette B. Henius, Amway Scandinavian Sales Manager.

Itsensä työllistämisen tulevaisuus

AGER-raportti osoittaa myös, että suomalaiset uskovat yrittäjyyteen tulevaisuuden työllistäjänä. 51 prosenttia vastaajista sanoi, että he uskovat useampien ihmisten ryhtyvän yrittäjiksi tulevaisuudessa, ja professori Ewald Kibler sanoo, että päätöksentekijöiden tulisi kiinnittää huomiota itsensätyöllistämiseen yrittäjyyden muotona sosiaalisen epätasa-arvon vähentämisessä.   

”Sosiaalinen epätasa-arvo on kasvanut Suomessa selvästi 1990-luvun jälkeen. Yrittäjyyden edistäminen on poliittinen vaihtoehto, jonka avulla voidaan vähentää työttömyyttä ja osallistaa sosiaalisesti nuoria ja ikääntyneitä suomalaisia”, hän sanoo.

www.news.amway.fi/AGER

Pyydä lisätietoja maailmanlaajuisesta julkaisusta tai Suomen keskeisistä havainnoista.

Lisätiedot:

Mette Hvistendahl Munch

Corporate Affairs Manager, Amway Scandinavia,

+45 2034 5131

Mette.munch@amway.com

Ewald Kibler:

Professori ja tohtori, Aalto-yliopisto

+358 40 3538 442

ewald.kibler@aalto.fi

Tietoa Amway Global Entrepreneurship Reportista (AGER)
AGER-raportti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 Euroopan laajuisena Amway European Entrepreneurship Reportina, jota laajennettiin maailmanlaajuiseksi vuonna 2013, jolloin mukaan tuli 24 maata. Tänä vuonna raportti käsittää 45 maata ja siihen on vastannut henkilökohtaisissa ja puhelinhaastatteluissa yli 50 000 miestä ja naista ikäryhmästä 14–99 vuotta.

Amwayn vuoden 2016 AGER-tutkimuksessa kumppanina toimi professori Isabell Welpe Münchenin teknillisen yliopiston strategian ja organisaation laitokselta. Varsinaisen tutkimuksen suoritti nürnbergiläinen Gesellschaft für Konsumforschung -tutkimuslaitos huhti–kesäkuussa. Tulokset jaetaan tiedeyhteisön kanssa, mukaan lukien 45 akateemista AGER-neuvonantajaa

ja kaikki sidosryhmiin kuuluvat ajatushautomot sekä akateemiset ja julkiset laitokset.

Tietoa Amwaysta
Amway on yksi johtavista perheomistuksessa olevista kuluttajatuoteyrityksistä. Se myy yli 400:ta kauneudenhoidon, hyvinvoinnin ja kodinhoidon laatutuotetta yksinomaan itsenäisen myyjäverkostonsa kautta suoraan kuluttajille. Amway Suomi on osa Amway Europea. Amway on toiminut Suomessa vuodesta 1999 lähtien, ja samana vuonna käynnistettiin myös Norjan, Tanskan ja Ruotsin liiketoiminnat. Pohjoismaiden neljästä markkina-alueesta suurin on Suomi.
Pohjoismaiden pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja siellä työskentelee 20 henkilöä.

Amway lyhyesti
Yrityksen nimi: Amway Corporation (perheyritys)
Toimiala: Suoramyynti, kuluttajatuotteet

Perustajat: Rich DeVos, Jay Van Andel
Perustamisvuosi: 1959

Pääkonttori: Ada, Michigan, Yhdysvallat

Työntekijöitä maailmanlaajuisesti: 19 000
Työntekijöitä Euroopassa: lähes 1 200

Itsenäisiä Amway-liikkeenharjoittajia maailmanlaajuisesti: 3 miljoonaa
Itsenäisiä Amway-liikkeenharjoittajia Euroopassa: 250 000

Markkina-alueita maailmanlaajuisesti: Yli 100 maata ja aluetta
Markkina-alueita Euroopassa ja Etelä-Afrikassa: 32

Vuosittainen myynti 2015: 9,5 miljardia USD

Jätä kommentti

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia